Najczęściej zadawane pytania

Masz pytania? Być może już na nie odpowiedzieliśmy!
Jeśli nie, skontaktuj się z nami:jetpack@efrp.org.pl

Kiedy należy zgłosić chęć udziału w programie?

Chęć udziału w programie Jetpack należy zgłosić do 25.11.2023 r.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Kiedy odbędzie się faza ideacji i inkubacji, a kiedy bootcamp w Warszawie?

Faza ideacji i inkubacji pomysłów biznesowych odbędzie się w dniach 27 listopada - 1 grudnia 2023 r., a bootcamp w Warszawie będzie miał miejsce w weekend 8-10 grudnia 2023 r.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Kto może wziąć udział w programie Jetpack?

Program kierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych przedsiębiorczością i biznesem.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Ile kosztuje udział w programie?

Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne. Wszyscy uczestnicy stacjonarnego bootcampu zapewnione mają zakwaterowanie w Warszawie i wyżywienie. Organizator pokrywa koszty dojazdu do miejsca odbywania się Jetpack na zasadach określonych w komunikacie udostępnionym na adresy mailowe Uczestników. Uczestnik może zrezygnować z wykorzystania zakwaterowania i/lub wyżywienia jednak nie przysługuje mu za to ekwiwalent pieniężny.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

W jakiej formie odbywają się szkolenia w ramach programu?

Spotkania z ekspertami w fazie ideacji i inkubacji odbywać się będą w formie wideokonferencji online w 8-osobowych grupach. Warsztaty w ramach bootcampu odbędą się w przestrzeni coworkingowej w Warszawie.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Czy po ukończeniu programu otrzymam jakiś certyfikat?

Tak, po pomyślnym ukonczeniu szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w programie Jetpack.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Jakie są zasady udziału w programie?

Dokładne informacje na temat programu Jetpack znajdują się w Regulaminie Programu.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates